BÌNH LỌC MINDER M VAN ĐỨNG D900 M36

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
​- Lưu lượng 30m3/h

D900 M36

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Đường kính 900mm
- Chiều cao 1300mm
- Đường kính van 2"
Lưu lượng 30m3/h
- Vật liệu lọc: 110kg sỏi, 240kg cát

0988155737
Zalo
WhatsApp