BÌNH LỌC MINDER M VAN ĐỨNG D550 M21

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Lưu lượng 12m3/h

D550 M21

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Đường kính 550mm
- Chiều cao 840mm
- Đường kính van 1,5"
Lưu lượng 12m3/h
- Vật liệu lọc: 25kg sỏi, 60kg cát

0988155737
Zalo
WhatsApp