BÌNH LỌC MINDER M VAN ĐỨNG D800 M32

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
​- Lưu lượng 25m3/h

D800 M32

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Đường kính 800mm
- Chiều cao 1200mm
- Đường kính van 2"
- Lưu lượng 25m3/h
- Vật liệu lọc: 100kg sỏi, 150kg cát

0988155737
Zalo
WhatsApp