BÌNH LỌC MINDER M VAN ĐỨNG D450 M18

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Lưu lượng 8m3/h

D450 M18

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Đường kính 450mm
- Chiều cao 800mm
- Đường kính van 1,5"
Lưu lượng 8m3/h
- Vật liệu lọc: 15kg sỏi, 25kg cát

0988155737
Zalo
WhatsApp