BÌNH LỌC MINDER M VAN ĐỨNG D650 M25

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
​- Lưu lượng 16m3/h

D650 M25

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Đường kính 650mm
- Chiều cao 960mm
- Đường kính van 1,5"
Lưu lượng 16m3/h
- Vật liệu lọc: 55kg sỏi, 100kg cát

0988155737
Zalo
WhatsApp