Hồ Bơi Gia Đình - Mr Vương - Quận 2

Hồ Bơi Gia Đình - Mr Vương - Quận 2

Chủ đầu tư: Mr Vương, Quận 2, TP.HCM

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 12/2016

Ngày hoàn thành: 1/2017

 

Công đoạn thi công móng hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt đáy hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ và đi đường ống lọc tuần hoàn

 

Công đoạn đan sắt thành hồ và đi đường ống lọc tuần hoàn 2

 

Công đoạn đan sắt thành hồ và đi đường ống lọc tuần hoàn 3

 

Hồ bơi sau khi đổ bê-tông, tô trát và đang ốp lát gạch

 

Thiết bị lọc tuần hoàn cho hồ bơi sau khi đã lắp đặt

 

Hồ bơi sau khi hoàn thiện

 

Hồ bơi hoàn thiện và vận hành thiết bị lọc tuần hoàn

 

Hồ bơi hoàn thiện và đưa vào sử dụng

0988155737
Zalo
WhatsApp