Hồ Bơi Gia Đình - Mr Cường - PMH Quận 7

Hồ Bơi Gia Đình - Mr Cường - PMH Quận 7

Chủ đầu tư: Mr Cường, PMH, Quận 7, TP.HCM

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 1/2017

Ngày hoàn thành: 2/2017

 

Hồ bơi sau khi được định hình, đào âm, đi đường ống lọc và đang được đan sắt phần đáy, thành hồ

 

Hồ bơi sau khi được định hình, đào âm và đang được đan sắt phần đáy, thành hồ

 

Hồ bơi sau khi đổ bê tông, chuẩn bị quy trình chống thấm

 

Hồ bơi đang được lắp đặt mắt trả nước

 

Hồ bơi sau khi được chống thấm và ốp lát gạch xung quanh thành hồ

 

Hồ bơi sau khi được ốp gách hoàn thiện

 

Hồ bơi đang được vệ sinh lần cuối trước khi xả nước nào ngâm

 

Hồ bơi đang được ngâm nước thử và vận hành hệ thống lọc tuần hoàn kèm kiểm tra phụ kiện

 

Kỹ thuật của Đồng Tiến kiểm tra thiết bị cho hồ bơi

 

Sau khi kiểm tra thiết bị, nước thử sẽ được xả bỏ và bơm nước mới vào để sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện 100% và được đưa vào sửa dụng

0988155737
Zalo
WhatsApp