HỒ BƠI GIA ĐÌNH, MR CHƯƠNG, LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

HỒ BƠI GIA ĐÌNH, MR CHƯƠNG, LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

Chủ đầu tư: MR CHƯƠNG – LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 4/2017

Ngày hoàn thành: 5/2017

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Toàn cảnh khuôn viên xây dựng

 

Toàn cảnh khuôn viên xây dựng

 

Lắp đặt thiết bị vệ sinh hồ bơi

 

Phòng xông hơi massage

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0988155737
Zalo
WhatsApp