HỒ BƠI GIA ĐÌNH, MR PHÚ, QUẬN 8

HỒ BƠI GIA ĐÌNH, MR PHÚ, QUẬN 8

Chủ đầu tư: Mr Phú, Quận 8, TP.HCM

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 4/2017

Ngày hoàn thành: 5/2017

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đóng cốt pha thành hồ bơi 

 

Công đoạn đóng cốt pha thành hồ bơi 

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

 

Hồ bơi hoàn thiện

 

Hồ bơi hoàn thiện

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0988155737
Zalo
WhatsApp