HỒ BƠI GIA ĐÌNH - A.SAN - TÂN PHÚ - TP.HCM

HỒ BƠI GIA ĐÌNH - A.SAN - TÂN PHÚ - TP.HCM

Chủ đầu tư: A.San - Tân Phú - TP.HCM

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 11/2019

Ngày hoàn thành: 12/2019

Ghép cốp pha thành hồ bơi

Chống thấm thành và sàn hồ bơi

Ốp gạch thành và sàn hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Lắp đặt thác nước hồ bơi

Vận hành thiết bị lọc nước hồ bơi

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0988155737
Zalo
WhatsApp