HỒ BƠI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TRƯỜNG CHUYÊN THPT BÌNH LONG

HỒ BƠI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TRƯỜNG CHUYÊN THPT BÌNH LONG

Chủ đầu tư: TRƯỜNG CHUYÊN THPT BÌNH LONG

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 6/2020

Ngày hoàn thành: 11/2020

Khu vực xây dựng hồ bơi

Công đoạn đan sắt và lắp đặt ống nước hồ bơi

Công đoạn chống thấm, đổ bê tông hồ bơi và thử thấm

Dán gạch hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Xử lý nước hồ bơi giai đoạn đầu

Xử lý nước hồ bơi giai đoạn 2

Hồ bơi hoàn thiện

0988155737
Zalo
WhatsApp