HỒ BƠI KINH DOANH. BÌNH PHƯỚC - PHÚ RIỀNG

HỒ BƠI KINH DOANH. BÌNH PHƯỚC - PHÚ RIỀNG

Chủ đầu tư: Bình Phước - Phú Riềng

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 4/2019

Ngày hoàn thành: 5/2019

Mặt bằng thi công hồ bơi

Mặt bằng thi công hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Lắp đặt dây phao hồ bơi

Lắp đặt dây phao hồ bơi

Vận hành máy lọc nước

Vận hành máy lọc nước

Xử lý nước tại khu vực hồ nhỏ

Xử lý nước tại khu vực hồ nhỏ

Xử lý nước tại khu vực hồ lớn

Xử lý nước tại khu vực hồ lớn

Cung cấp thiết bị hồ bơi

Cung cấp thiết bị hồ bơi

Hồ bơi sau khi xử lý nước

Hồ bơi sau khi xử lý nước

Lắp đặt dây phao cho hồ bơi

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0988155737
Zalo
WhatsApp