HỒ BƠI GIA ĐÌNH,A.TUẤN - QUẬN 2 - TP.HCM

HỒ BƠI GIA ĐÌNH,A.TUẤN - QUẬN 2 - TP.HCM

Chủ đầu tư: A.Tuấn

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 3/2019

Ngày hoàn thành: 4/2019

Chống thấm hồ bơi lần 1

Chống thấm hồ bơi lần 1

Chống thấm hồ bơi lần 2

Chống thấm hồ bơi lần 2

Ốp lát gạch hồ bơi

Ốp lát gạch hồ bơi

Vệ sinh hồ bơi sau khi ốp lát gạch

Vệ sinh hồ bơi sau khi ốp lát gạch

Hồ bơi hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Hồ bơi hoàn thiện và đưa vào sử dụng

0988155737
Zalo
WhatsApp