THU NƯỚC MẶT (SKIMMER) ASTRAL 00249

- Kích thước miệng 140*202mm
- Lưu lượng 5m3/h

Skimmer 00249

- Thu nước mặt hồ
- Kích thước miệng 140*202mm
- Lưu lượng 5m3/h

0988155737
Zalo
WhatsApp