BÌNH LỌC ASTRAL D900 08133 00501

- Áp suất 2,5kg/cm2
- Lưu lượng 30m3/h

D900 08133

- Bình lọc composite màu ngà
- Van 6 chức năng
- Áp suất 2,5kg/cm2
Lưu lượng 30m3/h

0988155737
Zalo
WhatsApp