HỒ BƠI GIA ĐÌNH, C.THU HÓC MÔN TP.HCM

HỒ BƠI GIA ĐÌNH, C.THU HÓC MÔN TP.HCM

Chủ đầu tư: Ms.Thu

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 4/2018

Ngày hoàn thành: 5/2018

Hồ bơi sau khi ốp lát gạch và chuẩn bị gắn máy lọc

Bộ lọc không đường ống lắp đặt cho hồ bơi

Lắp đặt máy lọc vào thành hồ bơi

Kết nối đường ống thác nước vào máy lọc

Hồ bơi sau khi gắn máy lọc và kết nối thác nước

Vận hành máy lọc thông minh cho hồ bơi

Vận hành máy lọc và thác nước hồ bơi

0988155737
Zalo
WhatsApp