CHỔI ASTRAL

- Kích thước 450mm
- Dùng với sào nhôm

36615

- Kích thước 450mm
- Dùng với sào nhôm

0988155737
Zalo
WhatsApp